Prikaz gašenja vnetljivih snovi, Slovenska vojska, 430. mornariški divizion Ankaran

Danes smo izvedli prikaz gašenja požara zaposlenim v 430. mornariškem divizionu v Ankaranu. Tudi sami so se izkazali pri gašenju z gasilnimi aparati.