Vaja Dekani 2013

V mesecu marcu smo skupaj s sosednjim prostovoljnim gasilskim društvom Dekani sodelovali pri skupni vaji v osnovni šoli Dekani.