intervencija

Ob 18:08 smo prejeli klic s strani ReCO, da je potrebno dostaviti protipoplavne vreče ob reki Rižani, v vasi Kortine.