intervencija

Ob 11:30 smo dobili poziv iz regijskega centra za obveščanje (ReCO).
sodelovali smo pri razdelitvi protipoplavnih vreč na območjih ob reki Rižani.