Intervencija

Posredovali smo v obdobju velike požarne ogroženosti. Prišlo je do manjšega požara ob železniški progi v Bertokih.