Intervencija

Porjeli smo klic, da v Pobegih pri gostilni vejevje ogroža varnost v cestnem prometu. Odhiteli smo na kraj in s pomočjo poklicnih kolegov odstranili nevarne veje.