Intervencija

Posredovali smo v obdobju velike požarne ogroženosti, ker je prišlo do nedovoljenega kontroliranega kurjenja na prostem pri v Škocjanu.