Intervencija

Posredovali smo pri sanciji hudourniškega kanala v in nad vasjo Bezovica zaradi potreb po odvodnjavanju področja grozeče skale nad vasjo.