KONČNO PADAVINE

Končno padavine!

Končno smo dočakali padavine! Pričakovanja tega prepotrebnega dežja so bila v zadnjem času zdaleč največja. Trenutno opažamo, da so začeli nivoji v podtalnici počasi rasti. Koliko padavin je dejansko bilo deležno vodozbirno območje za vodni vir Rižane, pa bomo lahko videli šele jutri. Realno stanje se pokaže z nekaj dnevnim časovnim zamikom, saj mora voda preteči skozi razvejano kraško podtalje in končno doseči podtalnico. Vse kaže na to, da smo si opomogli za naslednjih 7 do 10 dni, seveda ob varčnem ravnanju z vodo, vendar to še zdaleč ni dovolj, da bi si popolnoma oddahnili. Hidrološka suša traja že tako dolgo, da bodo potrebne daljše obilnejše padavine, da se bo vodonosnik napolnil in stanje oskrbe z vodo vrnilo v običajno normalno.

Kljub osvežitvi in nižjim temperaturam odjemalce še naprej pozivamo k racionalni rabi vode do preklica.

Hvala vsem, ki spoštljivo ravnate z vodo.

 

Rižanski vodovod Koper

 

vir: RVK