PREKLIC UKREPOV VARČEVANJA Z VODO

Preklic ukrepov varčevanja z vodo

Minule padavine, zmanjšana poraba vode in nižje temperature botrujejo odločitvi, da z današnjim dnem preklicujemo ukrepe varčevanja z vodo in ukrepe prepovedi nekatere vrste rabe vode.

Kljub temu, da tudi tokrat nismo bili deležni obilnih padavin na vodozbirnem območju za vodni vir Rižane, je nivo podtalnice porasel na višino, na kateri se je podtalnica znašla pred začetkom črpanja vode. Podtalnica še zdaleč ni dosegla svojih maksimalnih nivojev, za to bodo potrebne zelo pričakovane jesenske in zimske padavine. Izvir se še vedno razkazuje v sušni različici, se pa biološki minimum v celoti zagotavlja po naravni poti.

Pa vendar si lahko oddahnemo! Najhuje je za nami. Uspelo nam je izogniti se redukcijam vode. To je rezultat skupnega prizadevanja, vztrajnosti in razumevanja. Predvsem vam, spoštovani odjemalci, ob tem izrekamo iskrena hvala, ker ste nam stali ob strani in z vodo spoštljivo ravnali.

 

Rižanski vodovod Koper

 

vir: RVK