PREPOVED RABE VODE

Na podlagi II. poglavja Odloka o pogojih za dobavo in odjem vode ter oskrbi z vodo v izjemnih razmerah (Uradne objave PN, št. 10/87 s spremembami), sklepa Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. z dne 30.7.2012 in sklepa skupščine Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l. z dne 31.7.2012, se z dnem 31.7.2012 prične z izvajanjem ukrepa

 

PREPOVEDI UPORABE VODE

 

v naslednje namene in sicer za:

– zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč,
– kmetijskih namene, razen za zalivanje v toplih gredah in rastlinjakih,
– pranje javnih površin (cest in ulic) in zasebnih površin (dvorišča,..),
– pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil in vozil javnega prevoza,
– polnjenje bazenov,
– tuširanje na plažah.

Prepovedana sta tudi:

– oskrba s prevozi vode z avtomobilsko cisterno, z izjemo upravičenih prevozov in
– odjem vode iz hidrantov, brez vednosti RVK.

Porabnike se poziva, da:

– skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti in v domačem gospodinjstvu,
– obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
– upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca.

 

Ukrep prepovedi velja do preklica.

 

 

vir: RVK