tečaj za pridobitev specialnosti “strojnik”

Tudi naši člani in članice so se udeležili tečaja za pridobitev specialnosti “strojnik”, ki ga je organizirala GZ Izola.
Tako imamo v naših vrstah še 6 strojnikov.