Sveti FLORJAN

Člani našega društva so se udeležili maše v čast SVETEGA FLORJANA, katero organizira DVD Buje. Mo maši bo gasiska veselica.